Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Larinus (Larinodontes) jaceae (Fabricius, 1775)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek zamieszkujący południową i środkową część Europy, sięgający na wschód po Turkmenię, Iran i Azję Środkową. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, znany z nielicznych stanowisk w dziewięciu krainach, przy czym z Pojezierza Mazurskiego i ze Śląska na podstawie wzmianek sprzed przeszło stu lat Zasiedla pola, łąki, pastwiska, przydroża, suche zbocza, widne lasy i zarośla. Jako rośliny żywicielskie podawane są: oset zwisły — Carduus nutans L., oset kędzierzawy — C. crispus L., ostrożeń lancetowaty — Cirsium lanceolatum (L.) Scop., ostrożeń błotny — C. palustre (L.) Scop., ostrożeń siwy — C. canum (L.) M.B., ostrożeń warzywny — C. oleraceum (L.) Scop., ostrożeń polny — C. arvense (L.) Scop. i chaber driakiewnik — Centaurea scabiosa L. Postacie dojrzałe pojawiają się na początku maja i rozpoczynają żerowanie na delikatnych tkankach łodygi. W czerwcu następuje kopulacja i składanie jaj. Do jednego koszyczka kwiatowego samica wprowadza najwyżej pięć jaj. Larwa żeruje na dnie koszyczka — wygryzając brzeżne partie kwiatostanu pozostawia nietknięty środek i uszkadza młode nasiona. Rozwój larwalny trwa około miesiąca. Przepoczwarczenie następuje w koszyczku, w końcu lipca lub na początku sierpnia. Stadium poczwarki trwa 10-12 dni.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Gryfino (Kersten 1941); Pojezierze Mazurskie: Ełk (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Kutno (Osterloff 1883); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Grochów (Osterloff 1883); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Górny Śląsk (Kelch 1852, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kawodrza Dolna koło Częstochowy (Lgocki 1908); Wyżyna Małopolska: Widzów (Lgocki 1908); Wyżyna Lubelska (Wańkowicz 1878); Nizina Sandomierska: okolice Rzeszowa (Schaitter 1870); Sudety Zachodnie (Letzner 1871); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1968b, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); Polska północno-wschodnia (Koch K. 1992); «Pomorze» (Horion 1951); «Prusy» (Siebold 1847, Lentz 1857, Schilsky 1888, Schilsky 1909); «Prusy Południowe» (Horion 1951); «Śląsk» (Weigel 1806, Rendschmidt 1828, Schilling 1845, Zebe G. 1853, Gerhardt 1890b, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Beskidy» (Roger 1856, Reitter 1870); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)

Uwagi:
«Śląsk»: — terra typica! dla L. jaceae f. minor Gerh.