Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Coniocleonus cicatricosus (Hoppe, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek rozprzestrzeniony od Azji Mniejszej przez Europę Południową po południową część Europy Środkowej. W Polsce należy do wielkich rzadkości — jest znany dotychczas tylko z okolic Krakowa, gdzie był zbierany na wzgórzach wapiennych, obecnie w granicach administracyjnych Krakowa, ale od 60 lat już nie znajdowany. Postacie dojrzałe poławiano na glebach piaszczystych i wapiennych, na wrzosowiskach i łąkach torfiastych — na wrzosie zwyczajnym — Calluna vulgaris (L.) Salisb. i wrzoścu bagiennym — Erica tetralix L. Bionomia, stadia przedimaginalne i szczegóły rozwoju nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Krakowa (Smreczyński 1929, Smreczyński 1968b, Mazur M. 1983); Polska (Dieckmann 1983, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992)