Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Coniocleonus nigrosuturatus (Goeze, 1777)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek zamieszkujący kraje śródziemnomorskie, na północ docierający do Nadrenii, Hesji, wschodniej Austrii, Czech i Słowacji, notowany ponadto z Afryki Północnej, Azji Mniejszej i Turkmenii. W Polsce nie jest stwierdzony w sposób pewny (Mroczkowski i Stefańska 1992), ale może będzie odszukany w południowej części kraju, gdyż notowany jest ze Słowacji. Na podstawie wzmianki w ubiegłym stuleciu o znalezieniu go w Cieszynie był zaliczony do chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910) oraz do fauny krajowej (M. Łomnicki 1913). W obecnym wieku brak wiadomości o jego występowaniu, a według S. Smreczyńskiego (1968) omawiany gatunek w Polsce nie był znaleziony. Występuje na glebach piaszczystych, suchych murawach, pastwiskach, miedzach i wrzosowiskach. Bionomia i rośliny żywicielskie nie są znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Cieszyn (Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Schilsky 1909); «Śląsk» (Schilling 1845, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)