Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Leucosomus pedestris (Poda, 1761)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Bardzo rzadko i sporadycznie znajdowany gatunek w Europie Południowej oraz w południowej części Europy Środkowej. W Polsce należy do wielkich rzadkości. Notowany z pojedynczych stanowisk w trzech krainach południowych, przy czym z Wyżyny Lubelskiej na podstawie znaleziska sprzed przeszło stu lat. Z uwagi na rozmieszczenie ogólne wzmianka sprzed przeszło stu lat o występowaniu w Olsztynie wydaje się być niewiarygodna. Występuje na otwartych terenach kserotermicznych, głównie na glebach wapiennych i gipsowych; postacie dojrzale poławiano od maja do września, zazwyczaj na polach, pastwiskach, suchych murawach, rzadziej na wrzosowiskach i polanach śródleśnych. Bionomia jest poznana fragmentarycznie; we Francji żerujące imagines obserwowano na dolnej stronie liści marchwi zwyczajnej — Daucus carota L. (Hoffmann 1950).
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Olsztyn (Lentz 1857, Lentz 1879); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Smreczyński 1956, Smreczyński 1960, Smreczyński 1968b, Mazur M. 1983); Wyżyna Lubelska: Białopole koło Hrubieszowa (Wańkowicz 1878); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Wschodnia» (Łomnicki M.A. 1886); «Prusy» (Seidlitz 1875, Schilsky 1888)

Uwagi:
Pojezierze Mazurskie: Stanowiska wątpliwe