Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pseudocleonus cinereus (Schrank, 1781)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek występujący głównie w Europie Południowej, skąd nielicznymi stanowiskami wkracza do środkowej części Europy, wykazany poza tym z Azji Mniejszej, Azji Środkowej i Maroka. W Polsce chrząszcz bardzo rzadko spotykany, notowany głównie z pojedynczych stanowisk w południowych krainach, przy czym dane o występowaniu na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej, Nizinie Sandomierskiej i w Beskidzie Zachodnim oparte były na okazach zbieranych w ubiegłym stuleciu, dlatego zasiedlenie kraju wymaga potwierdzenia nowymi materiałami. Bardzo dawna wzmianka, sprzed przeszło 140 laty, o występowaniu tego ryjkowca na Śląsku i Ziemi Kłodzkiej nie znalazła później potwierdzenia w spisie chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910). Również informacja o zasiedleniu Prus (Lentz 1857) budziła wątpliwości u G. Seidlitza (1891). Niewłaściwie wykazany z Beskidu Wschodniego (S. Smreczyński 1968b, Petryszak 1982) na podstawie wzmianki T. Trelli (1934) o znalezieniu tego ryjkowca w Lackiej Woli koło Przemyśla, ale miejscowość ta obecnie leży na terytorium ukraińskim, niedaleko naszej granicy. Zasiedla głównie suche i nasłonecznione stanowiska; poławiano go od marca do października na polach, pastwiskach, murawach, wydmach, zboczach, przydrożach i wrzosowiskach. Postacie dojrzałe spotykano na różnych roślinach z rodziny złożonych — Compositae, jak na przykład brodawnik różnoowockowy — Leontodon taraxoides (Vill.) Mér. i gatunków z rodzajów: mniszek — Taraxacum Zinn., mlecz — Sonchus L., krwawnik — Achillea L., jastrzębiec — Hieracium L. i chaber — Centaurea L. Samica składa jaja w maju-czerwcu w wygryzione jamki na korzeniu. Rozwój embrionalny trwa około 14 dni. Larwy żerują w korzeniach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków i okolice (Łomnicki M.A. 1886, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska (Smreczyński 1956, Smreczyński 1968b, Mazur M. 1983, Petryszak 1991); Roztocze: Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego (Cmoluch 1987); Nizina Sandomierska: Kotowa Wola woj. Tarnobrzeg (Jachno 1880); Beskid Zachodni (Wachtl 1870); Polska (Kulwieć 1907, Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Lentz 1857, Lentz 1879); «Śląsk» (Schilling 1845, Letzner 1871, Kuhnt 1912, Petryszak 1982); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Galicja Zachodnia» (Nowicki M. 1873); «Karpaty» (Nowicki M. 1873); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «Brama Morawska» (Petryszak 1982)