Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Pseudocleonus grammicus (Panzer, 1789)
Opis w KFP:
[tom 19]
Gatunek rozsiedlony w południowej i środkowej części Europy, wykazany nadto ze szwedzkiej wyspy öland. W Polsce rzadko i lokalnie spotykany, notowany z nielicznych stanowisk tylko w czterech krainach południowych. W ubiegłym stuleciu omyłkowo był wykazany z Sudetów Wschodnich na podstawie wzmianki G. Zebego (1853) o znalezieniu tego ryjkowca w Kłodzku; informację tę inni autorzy bezkrytycznie powtarzali, nawet J. Gerhardt (1890b), ale później (1910) ten sam autor nie zaliczył tego gatunku do fauny śląskiej. Żyje na ciepłych glebach, zwłaszcza wapiennych i lessowych. Postacie dojrzałe poławiano od kwietnia do sierpnia, przeważnie na różnych roślinach z rodziny złożonych, jak dziewięćsił bezłodygowy — Carlina acaulis L., dziewięćsił popłocholistny — C. onopordifolia Bess., bylica piołun — Artemisia absinthium L. i chaber łąkowy — Centaurea jacea L. Larwy żerują na korzeniach chabru i przyczyniają się do powstania wyrośli kształtu gruszki, w których odbywają przeobrażenie.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Krzemionki (Cmoluch 1965); Wyżyna Małopolska (Smreczyński 1960b, Smreczyński 1968b, Szymczakowski 1960, Petryszak 1966, Petryszak 1991, Mazur M. 1983); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1965); Roztocze (Cmoluch 1965); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853, Bach 1854, Letzner 1871, Gerhardt 1890b); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992)

Uwagi:
Sudety Wschodnie: Stanowisko wątpliwe