Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cyphocleonus trisulcatus (Herbst, 1795)
Description in KFP (in Polish):
[tom 19]
Gatunek występujący głównie w południowej i środkowej części Europy, wykazywany ponadto z Danii, południowych części Szwecji i Finlandii oraz z Karelii. W Polsce chrząszcz rzadko spotykany, notowany z pojedynczych stanowisk w czterech krainach, przy czym wzmianki o jego występowaniu na Pojezierzu Mazurskim i Wyżynie Małopolskiej opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, dlatego też wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Zamieszkuje suche łąki, murawy, nasłonecznione zbocza, miejsca ruderalne, pobrzeża lasów, poręby i widne zarośla. Postacie dojrzałe spotykano w maju-sierpniu. Larwy żerują w korzeniach i szyi korzeniowej złocienia właściwego — Chrysanthemum leucanthemum L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Ełk, Gołdap (Lentz 1879); Wyżyna Małopolska: Rzeczniów woj. Radom (Osterloff 1882); Nizina Sandomierska: okolice Tarnowa (Smreczyński 1968b); Beskid Zachodni (Wachtl 1870, Łomnicki M.A. 1886, Wanka 1917b, Wanka 1927); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Smreczyński 1955, Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)