Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Procas armillatus (Fabricius, 1801)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozsiedlony głównie w zachodniej części Europy, notowany poza tym z Holandii, Niemiec oraz z Kaukazu i zachodniej części Afryki Północnej. W Polsce dotychczas nie stwierdzony w sposób pewny. Dawna wzmianka sprzed przeszło 120 lat o występowaniu omawianego gatunku na Babiej Górze jest niewiarygodna (Mroczkowski i Stefańska 1992). Według danych z piśmiennictwa ryjkowiec ten zasiedla środowiska wilgotne, zwłaszcza słonawiska.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Babia Góra (Rottenberg 1868); «Prusy» (Lentz 1866)