Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Notaris acridulus (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek obejmujący zasięgiem obszar od Wysp Brytyjskich i północnych części Fennoskandii po południowe części Europy Środkowej, notowany ponadto z północnych Włoch i Islandii; na wschód przez Syberię dociera do Pacyfiku. W Polsce jest pospolitym ryjkowcem rozprzestrzenionym od Bałtyku aż po Tatry, częściej notowano go z południowej części kraju. Zasiedla zarówno tereny nizinne, jak i górzyste, gdzie dociera ponad górną granicę lasu aż do strefy alpejskiej. Występuje na pobrzeżach wód płynących i różnych zbiorników wodnych oraz na wilgotnych łąkach, młakach i w lasach bagiennych. Jako roślina żywicielska jest podawana zwykle manna mielec — Glyceria aquatica (L.) Wahlb., ale ryjkowiec ten prawdopodobnie może żyć również na innych roślinach trawiastych, gdyż był znajdowany w takich środowiskach, gdzie manna nie występowała. Larwa żeruje na pędach podziemnych i w dolnej części łodygi. W wyższych partiach gór Europy Środkowej występuje Notaris acridulus var. montanus Faust.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
[No detailed distribution data]

Uwagi:
Wykazywany z wszystkich krain.