Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Pachytychius sparsutus (Olivier, 1807)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozsiedlony w południowej i środkowej części Europy, notowany ponadto z Algierii i Maroka. W Polsce dotychczas nie stwierdzony w sposób pewny. Jedyna ogólnikowa wzmianka sprzed przeszło 140 lat o występowaniu tego ryjkowca na Śląsku nie znalazła potwierdzenia w spisie chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910) i w wykazie chrząszczy krajowych (Mroczkowski i Stefańska 1992). Istnieje jednak prawdopodobieństwo odkrycia tego gatunku w południowej części kraju, gdyż znane są jego stanowiska na Słowacji. Jest to gatunek ciepłolubny, zasiedlający suche zbocza, widne lasy, zwłaszcza bory sosnowe, słoneczne zarośla i winnice. Jako rośliny żywicielskie piśmiennictwo podaje janowiec barwierski — Genista tinctoria L., janowiec włosisty — G. pilosa L., żarnowiec miotlasty — Sarothamnus scoparius (L.) Wimm., kolcolist zachodni — Ulex europaeus L. oraz szczodrzeńce — Cytisus L. Postacie dojrzałe spotykano na roślinach od maja do września. Larwy żerują na nasionach w strączkach. Przepoczwarczenie odbywa się w glebie.
[tom 22]
Gatunek opisany z Portugalii, szeroko rozprzestrzeniony w południowej części Europy, ponadto wykazany z Algierii i Maroka; na północ sięgający po Austrię, Czechy, Morawy, Słowację, Niemcy i Holandię. Jedyna ogólnikowa wzmianka ze Śląska sprzed przeszło 140 lat nie znalazła później potwierdzenia. Obecnie znany z jednego okazu złowionego przez J. Gutowskiego 19 V 1993 r. w zachodniej części Puszczy Białowieskiej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Śląsk» (Bach 1854, Gerhardt 1890b); Puszcza Białowieska: okolice Jakubowa (Stachowiak P. 1997)