Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trachysoma alpinum Penecke, 1894
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zamieszkujący strefę alpejską i subalpejską w Alpach Wschodnich, w słowackiej części Tatr Wysokich oraz gór Bucegi w Siedmiogrodzie; notowany ogólnikowo poza tym z Karpat i Beskidów. W Polsce dotychczas nie stwierdzony w sposób pewny, aczkolwiek był zaliczany do fauny krajowej (M. Łomnicki 1913, Mroczkowski i Stefańska 1992). Ogólnikowe wzmianki o jego występowaniu w Karpatach, Tatrach i Beskidach nie mają potwierdzenia w materiałach muzealnych z naszego kraju. Prawdopodobnie dlatego S. Smreczyński (1972) podał w swoim kluczu do oznaczenia krajowych ryjkowców, że gatunek ten z Polski nie był wykazany. Bionomia i cykl rozwojowy tego ryjkowca nie są znane. Postacie dojrzałe poławiano od maja do końca sierpnia, przeważnie pod kamieniami, wśród mchów i korzeni traw oraz raz jeden w strefie subalpejskiej na słonecznicy wąskolistnej Heliosperma quadridentatum (Murr.) Sch. et Thell., rosnącej na skalistym podłożu.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: