Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Bradybatus (Bradybatus) creutzeri Germar, 1824
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zamieszkujący południową, zachodnią i środkową część Europy oraz Europę południowo-wschodnią. W Europie Środkowej występuje w południowej i środkowej części, zasiedlając ciepłe stanowiska. W Polsce znany dotychczas tylko z dwu okazów, znalezionych około 1900 r. w okolicy Krakowa przez M. Rybińskiego (M. Mazur, 1983). Omawiany gatunek nie został zaliczony do fauny krajowej przez S. Smreczyńskiego (1972), który przypuszczał, że okazy dowodowe były mylnie zaetykietowane. Mimo opinii S. Smreczyńskiego występowanie B. (B.) creutzeri Germ. jest obecnie możliwe w południowej części kraju, gdyż znany jest z sześciu stanowisk na Słowacji (Roubal 1941). Występuje na ciepłych zboczach oraz nasłonecznionych brzegach lasów. Żyje na klonie polnym — Acer campestre L. Postacie dojrzałe pojawiają się w maju na kwiatach. W lipcu i sierpniu larwy żerują w nasionach, w których przepoczwarczają się. Młode imagines wydobywają się przez otwór, wygryziony w bocznej ścianie nasienia; zimują w glebie lub w ściółce.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Dieckmann 1968, Dieckmann 1988), Kraków-Wola Justowska (Mazur M. 1983); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992)