Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anommatus duodecimstriatus (Müller, 1821)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek znany głównie z południowej i zachodniej części Europy oraz z nielicznych stanowisk w Europie środkowej, na wschód docierający do Turcji i Kaukazu, a na północ do Wysp Brytyjskich i południowej Szwecji, przy czym w miarę posuwania się z zachodu na wschód i z południa na północ w obrębie tego areału jest coraz rzadziej spotykany. Notowany nadto, jako zawleczony z ziemią otaczającą korzenie roślin, z Afryki Północnej, Madery, Wyspy Świętej Heleny, Kraju Przylądkowego w Afryce Południowej, Chile, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Nowej Zelandii. W Polsce należy do wielkich rzadkości jest znany tylko z trzech miejscowości w dwóch południowych krainach, przy czym dane o jego występowaniu opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat lub z początku bieżącego wieku. Chrząszcz ten charakteryzuje się brakiem oczu. Nie odkryto dotychczas osobników samczych, dlatego przypuszcza się, że rozmnaża się dzieworodnie. Jest spotykany na ogół bardzo rzadko z powodu skrytego sposobu życia. Bytuje najczęściej w glebie bogatej w składniki organiczne, występując w warstwach do głębokości około 20 cm. Znajdowano go w ogrodach pod kamieniami, doniczkami, zmurszałymi deskami, pleśniejącą słomą, wśród korzeni i w pryzmach kompostowych, w piwnicach wśród gnijących szczątków roślinnych i na zmurszałym drewnie oraz w lasach pod przegrzybiałą korą poniżej poziomu ziemi, pod opadłym listowiem, w murszejącym drewnie oraz na hubach pokrytych pleśnią.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Wrocław (Joseph 1871b), Legnica (Kolbe W. 1907, Kolbe W. 1909, Gerhardt 1908, Gerhardt 1908f, Horion 1961); Sudety Zachodnie: Jedlina-Zdrój (Joseph 1871b); Polska Zachodnia (Dajoz 1977); «Śląsk» (Kolbe W. 1914, Hinke 1919, Horion 1951)