Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anommatus reitteri Ganglbauer, 1899b
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, wykazywany z nielicznych rozproszonych stanowisk w Istrii, Krainie, Chorwacji, Bośni, Albanii, Rumunii, na Węgrzech, w Austrii i Słowacji. Wszędzie rzadko i sporadycznie poławiany. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony. Wprawdzie J. Gerhardt (1910) zalicza wymieniony gatunek do chrząszczy śląskich na podstawie jednego okazu znalezionego w 1905 roku przez W. Kolbego w Legnicy, ale dotychczasowe dane o rozmieszczeniu ogólnym (Horion 1961, Dajoz 1977) nie obejmują obszarów na północ od łuku sudecko-karpackiego. Znajdowany w próchnicy pod okapem buków i świerków, w glebie na głębokości do 50 cm oraz w zmurszałym drewnie drzew dziuplastych.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Legnica (Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Śląsk» (Łomnicki M.A. 1913, Kolbe W. 1914, Jakobson 1915); «Karpaty» (Reitter 1900)