Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Lepyrus volgensis Faust, 1882
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zasiedlający głównie Syberię oraz Fennoskandię, gdzie dociera do skrajnych obszarów północnych; notowany ponadto ze Słowacji i Tatr. W Polsce należy do rzadkości faunistycznych. Wzmianka J. Gerhardta sprzed przeszło stu lat o znalezieniu tego gatunku w Sudetach nie została później potwierdzona przez tego autora w spisie chrząszczy śląskich (1910). Bionomia i cykl rozwojowy nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie: góra Chełmiec koło Szczawna Zdroju (Gerhardt 1890b); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Gerhardt 1890b); Tatry: Wielka Świstówka (Smreczyński 1973, Smreczyński 1976, Kippenberg 1983, Koch K. 1992); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994)

Uwagi:
Sudety Zachodnie: Występowanie wątpliwe