Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hylobius abietis (Linnaeus, 1758)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozmieszczony w całej Europie, w Skandynawii docierający za kołem polarnym do skrajnych obszarów północnych, a na wschód sięgający po Syberię, Kazachstan i Japonię. W Polsce szeliniak sosnowiec jest najpospolitszym gatunkiem omawianego rodzaju. Żyje na sosnach, głównie na sośnie zwyczajnej — Pinus silvestris L., ponadto na świerku pospolitym — Picea excelsa (Lam.) Lk. Od kwietnia do czerwca samice składają jaja w miazgę korzeni, pni i gałęzi. Jedna samica w ciągu życia może złożyć do 65 jaj. Rozwój embrionalny trwa 15-20 dni. Larwy żerują początkowo w miazdze, później w drewnie, następnie zimują pod korą. Przepoczwarczenie następuje w czerwcu-lipcu. Stadium poczwarki trwa 3-4 tygodnie. Młode pokolenie ukazuje się w lipcu-sierpniu i zimuje, a pojawia się na drzewach w kwietniu. Cykl rozwojowy trwa dwa lata. Szeliniak ten jest groźnym szkodnikiem, przy czym większe szkody wyrządzają postacie dojrzałe w młodych kulturach, gdyż ogryzanie kory i przegryzanie strzał powoduje usychanie drzewek.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Sudety Wschodnie: Kletno i góra Śnieżnik (Wanat M.*)

Uwagi:
Wykazany z wszystkich krain, oprócz Kotliny Nowotarskiej, wielokrotnie przez licznych autorów.