Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Holoparamecus (Calyptobium) caularum (Aubé, 1843b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Gatunek prawie kosmopolityczny w obszarach o ciepłym klimacie, notowany głównie z Podobszaru Śródziemnomorskiego, Syrii, Chin, Korei i Kalifornii, jako importowany wykazywany poza tym z Anglii, Francji, Węgier, Czechosłowacji, Dalmacji, Krainy, Siedmiogrodu i Wołynia, ale w tych krainach, jak się wydaje, nigdzie nie zaaklimatyzował się na stałe. W Polsce notowany z dwu miejscowości śląskich i na tej podsta­wie przez różnych autorów ogólnikowo ze Śląska. Współczesne występowanie omawianego gatunku u nas wymaga dalszych badań. Poławiany przeważnie pod rozkładającymi się, pleśniejącymi szczątkami roślinnymi, słomą, sianem, opadłym listowiem oraz w pryzmach nawozu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.