Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Leiosoma cribrum (Gyllenhal in Schönherr, 1834)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zasiedlający środkową część Europy oraz północne obszary Europy Południowej. W Polsce znany z nielicznych stanowisk w południowej części kraju, przy czym dane o jego występowaniu na Śląsku Dolnym i w Sudetach Wschodnich opierają się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, dlatego też wymagają potwierdzenia nowymi materiałami. Jest spotykany w zaciemnionych i wilgotnych miejscach na różnych gatunkach fiołków — Viola L., ponadto w ściółce, pod opadłymi liśćmi oraz wśród mchów. Larwy żerują w dolnej części łodygi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 20 Dolny Śląsk Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kolbe W. 1892
KFP 20 Górny Śląsk Sumina, Górki Śląskie Kuśka 1973
KFP 20 Górny Śląsk Ochojec koło Rybnika Kuśka A.*
KFP 20 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kulczyński W. 1873, Lgocki 1908, Smreczyński 1932, Smreczyński 1968b, Cmoluch 1980, Mazur M. 1983
KFP 20 Wyżyna Małopolska Smreczyński 1968b, Cmoluch 1980, Petryszak 1988, Petryszak 1991
KFP 20 Góry Świętokrzyskie Świętokrzyski Park Narodowy Gotwald 1968, Cmoluch 1980, Kuśka 1989c
KFP 20 Roztocze Cmoluch i Łętowski 1987, Cmoluch i in. 1993, Cmoluch i in. 1994
KFP 20 Sudety Zachodnie Gerhardt 1890b, Gerhardt 1901, Gerhardt 1910
KFP 20 Sudety Zachodnie góra Miłek, Jawor Kuśka A.*
KFP 20 Sudety Wschodnie Kłodzko Zebe G. 1853, Bach 1854, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910
KFP 20 Beskid Zachodni Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Wanka 1927, Dieckmann 1966c, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993, Petryszak 1993b, Kuśka 1982, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski 1988
KFP 20 Beskid Zachodni Barania Góra, góra Tuł Kuśka A.*
KFP 20 Kotlina Nowotarska Magura Spiska — Czarna Góra, Jurgów Knutelski i Skalski 1993
KFP 20 Beskid Wschodni okolice Przemyśla Trella 1934, Mazur M. 1994
KFP 20 Bieszczady Baligród Petryszak 1977, Petryszak 1982
KFP 20 Bieszczady Ustrzyki Górne Białooki P.*
KFP 20 Pieniny Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak 1993b, Petryszak i Knutelski 1987, Knutelski i in. 1992, Petryszak i Kaczmarczyk 1992, Knutelski i Skalski 1993
KFP 20 Tatry Jakuczun i Kuśka 1979, Petryszak 1982, Knutelski 1993
KFP 20 Tatry Stanikowy Źleb, Przełęcz Iwaniacka Kuśka A.*
KFP 20 Polska Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Koch K. 1992, Mroczkowski i Stefańska 1992
KFP 20 Polska Południowa Kippenberg 1983
KFP 20 «Śląsk» Kuhnt 1912, Horion 1951
KFP 20 «Karpaty» Smreczyński 1968b, Cmoluch 1980
KFP 20 «Sudety» Smreczyński 1968b, Cmoluch 1980