Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Minyops carinatus (Linnaeus, 1767)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek obejmujący zasięgiem południową i zachodnią część Europy oraz południową część Europy Środkowej, sięgający na wschód po południowe obszary europejskiej części byłego ZSRR, Azję Mniejszą, Syrię i Iran. W Polsce należy do rzadkości; znany z trzech południowych krain, ale dane ze Śląska Górnego sprzed 70 lat wymagają potwierdzenia. W występowanie omawianego gatunku na Śląsku wątpili K. Letzner (1871) i J. Gerhardt (1890b), a doniesienia z Tatr dotyczyły przypuszczalnie gatunków z rodzaju Plinthus Germ. (M. Wanat*). Bionomia i cykl rozwojowy tego ryjkowca nie są poznane. Postacie dojrzałe poławiano na suchych, nasłonecznionych miejscach wzdłuż murów, na pobrzeżach lasów i dróg, zboczach nasypów drogowych i kolejowych oraz wydmach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk: Paruszowice koło Rybnika (Scheidt 1919); Wyżyna Lubelska: Gródek (Cmoluch 1963, Szymczakowski 1965, Grądziel 1968, Smreczyński 1968b, Mazur M. 1983); Roztocze: Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego (Wanat 1993); Tatry (Miller 1859b, Nowicki M. 1864, Nowicki M. 1865, Nowicki M. 1873, Łomnicki M.A. 1866, Łomnicki M.A. 1868b, Reitter 1870b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Schilling 1845, Daniel K. 1908b, Franz 1936, Horion 1951, Smreczyński 1968b, Petryszak 1982); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Brama Morawska» (Petryszak 1982)

Uwagi:
Tatry: Występowanie wątpliwe