Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Donus oblongus (Boheman in Schönherr, 1842)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek dotychczas znany tylko z Sycylii. Z uwagi na jego rozmieszczenie ogólne, wzmianka o znalezieniu tego ryjkowca w naszym kraju jest niewiarygodna (Mroczkowski i Stefańska 1992). Bionomia i cykl rozwojowy nie są znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Lubsko (Weise 1872)