Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Donus rubi (Krauss, 1900)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek zamieszkujący Alpy oraz Karpaty. W Polsce notowany z nielicznych stanowisk w czterech krainach południowych. Zasiedla lasy górskie, zręby, doliny potoków, zarośla z kosówką i olszą zieloną. Żyje na malinie właściwej — Rubus idaeus L. i jeżynie gruczołowatej — Rubus hirtus W.K.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.