Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Latridius (Latridius) pandellei (Brisout, 1863e)
Description in KFP (in Polish):
[tom 13]
Rozprzestrzeniony w niemal całej Europie, znany zwłaszcza z jej części środkowej, docierający na północ do środkowych prowincji Norwegii i Finlandii, północnej Szwecji oraz Karelskiej ASRR, na wschód do Podola, na zachód do górskich rejonów Francji, a na południe do północnych Włoch, Jugosławii i Rumunii. W Polsce, choć nie jest jeszcze znany z niektórych krain, występuje prawdopodobnie na całym obszarze prócz wyższych partii górskich. Występuje na pleśniejącym drewnie, świeżo ściętych okorowanych pniach drzew iglastych i liściastych (zwłaszcza brzóz i osik), pod odstającą korą i na ściętych gałęziach świerków, w tartakach na świeżo pociętych deskach. Poza tym łowiono go również pod gnijącymi, pleśniejącymi szczątkami roślinnymi, resztkami pokarmu dla zwierząt, w wiązkach chrustu i w mrowiskach Formica rufa L. Zarówno postać dojrzała, jak i larwa, odżywia się pleśniami pokrywającymi wymienione materiały.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879, Horion 1961); Puszcza Białowieska: Białowieża (Roubal 1910b); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Letzner 1879, Letzner 1888, Gerhardt 1887, Gerhardt 1901, Gerhardt 1902, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska (Kulczyński W. 1873, Lgocki 1908); Sudety Zachodnie (Fein i Kletke 1884, Fein i Kletke 1888, Gerhardt 1899, Gerhardt 1900, Gerhardt 1901, Gerhardt 1903, Gerhardt 1910, Horion 1961); Sudety Wschodnie: Kłodzko (Zebe G. 1853), Międzygórze koło Bystrzycy Kłodzkiej (Letzner 1888); Beskid Zachodni (Stobiecki 1883, Letzner 1888, Gerhardt 1910, Gerhardt 1911c); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1923c); Tatry (Gabriel 1899); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Lentz 1857, Horion 1951); «Śląsk» (Horion 1951, Kuhnt 1912, Arndt 1924, Horion 1961); «Karpaty» (Horion 1961); «Sudety» (Gerhardt 1911c); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Letzner 1871, Letzner 1879)