Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Acalles croaticus Brisout, 1867
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek europejski, obejmujący zasięgiem obszary górzyste w Bośni i południowo-wschodniej części Europy Środkowej, docierający na zachód do Alp Bawarskich i Szwarcwaldu. W Polsce odkryty niedawno. Wobec niedawnego potwierdzenia pierwszej ogólnikowej wzmianki z 1987 r. o występowaniu tego gatunku w Polsce, informacja o jego błędnym wykazaniu z naszego kraju (Mroczkowski i Stefańska 1992) jest obecnie nieaktualna. Bionomia nie jest bliżej znana. Występuje w wilgotnych, cienistych lasach liściastych i mieszanych. Postacie dojrzałe poławiano na suchych gałęziach, chruście, pod opadłym listowiem i w ściółce.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni (Knutelski 1991b); Pieniny: Magura Spiska (Knutelski 1991b, Knutelski i Skalski 1993), Malinów — Szlachtowa (Petryszak 1993b); Tatry (Knutelski 1988b, Knutelski 1993, Dieckmann i Behne 1994); Polska (Lucht 1987)