Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Acalles parvulus Boheman in Schönherr, 1837
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozmieszczeniu — wykazywany dotychczas z nielicznych stanowisk we wschodniej Francji, w Szwajcarii, Belgii, Danii, południowej Szwecji, Nadrenii, Alpach Zachodnich, południowym Tyrolu, Chorwacji i Słowacji. W Polsce gatunek nie stwierdzony w sposób pewny; notowany na podstawie nielicznych znalezisk w ubiegłym stuleciu na Mazurach, Śląsku Dolnym i w Sudetach Zachodnich. Do fauny krajowej zaliczony przez M. Łomnickiego (1913), a do chrząszczy śląskich przez J. Gerhardta (1910). Występowanie w Polsce nie zostało potwierdzone przez S. Smreczyńskiego (1972), a M. Mroczkowski i J. Stefańska (1992) wyrazili opinię, że ryjkowiec ten był wykazany błędnie z naszego kraju, ale jego rozmieszczenie ogólne wskazuje, że może być u nas odkryty. Pogląd ten ma pełne uzasadnienie, gdyż znany jest z trzech stanowisk na Słowacji (Roubal 1941). Spotykany na martwych gałęziach buka zwyczajnego — Fagus silvatica L., głogu dwuszyjkowego — Crataegus oxyacantha L., leszczyny — Corylus avellana L., topól — Populus L. i klonów — Acer L.; znajdowany poza tym w wiązkach chrustu, pod opadłym listowiem i w ściółce.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno koło Ostródy (Lentz 1866, Czwalina 1885); Dolny Śląsk: Legnica (Letzner 1871); Sudety Zachodnie: góra Górzec (Letzner 1871), Wleń (Gerhardt 1887, Kolbe W. 1892); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Horion 1951); «Śląsk» (Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Horion 1951)