Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Acalles ptinoides (Marsham, 1802)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek występujący głównie w zachodniej i środkowej części Europy, docierający na północ do Danii i południowej Skandynawii. W Polsce należy do rzadkości; notowano go z nielicznych stanowisk w czterech tylko krainach, przy czym dane o występowaniu tego ryjkowca na Mazowszu nie znalazły potwierdzenia okazami dowodowymi (S. Smreczyński 1960). Bionomia poznana frag­mentarycznie. Postacie dojrzałe poławiano na martwych gałęziach i gałązkach dębów — Quercus L., olsz — Alnus Mill., grabu zwyczajnego — Carpinus betulus L., leszczyny — Corylus avellana L. i wrzosu zwyczajnego — Calluna vulgaris (L.) Salisb.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Meyer 1919, Kippenberg 1983); Pojezierze Pomorskie (Smreczyński 1972); Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Lentz 1871, Lentz 1879); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Tenenbaum 1923); Polska (Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Horion 1951, Smreczyński 1960); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Letzner 1880, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Reitter 1916, Meyer 1919)