Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Baris atramentaria (Boheman in Schönherr, 1836)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozsiedlony w południowo-wschodniej części Europy Środkowej, docierający na wschód przez Rumunię i Półwysep Bałkański do Anatolii i strefy stepów europejskiej części byłego ZSRR. W Polsce znany dotychczas tylko z jednej krainy. Występuje na polach, przydrożach, suchych i ciepłych zboczach oraz miejscach ruderalnych. Żyje na różnych roślinach krzyżowych — Cruciferae, zwłaszcza na pszonakach — Erysimum L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: