Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Baris atricolor (Boheman in Schönherr, 1844)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek rozmieszczony od południowo-wschodniej części Europy Środkowej po Kaukaz i Anatalię. W Polsce wykazany tylko z jednego stanowiska. Bionomia nie jest dokładnie poznana. Według S. Smreczyńskiego (1974) rośliną żywicielską tego drążyna jest czyściec prosty — Stachys recta L., roślina rosnąca na suchych wzgórzach i skałach wapiennych. K. Koch (1992) podaje natomiast, że omawiany ryjkowiec występuje na gatunkach należących do rodzaju żeleźniak — Phlomis L., ale w Polsce nie znaleziono dotychczas ani jednego gatunku z tego rodzaju.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Kotlina Nowotarska: Zakopane (Smreczyński 1960b, Smreczyński 1974); Polska (Mroczkowski i Stefańska 1992)