Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Baris cuprirostris (Fabricius, 1787)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek występujący w południowej części Europy Środkowej, w południowej i zachodniej Europie oraz w zachodniej części Afryki Północnej. W Polsce drążyn miedzioryj jest rzadko notowany, znany przeważnie z pojedynczych stanowisk w tylko siedmiu kramach. Z Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej podany błędnie z miejscowości Grochol koło Bydgoszczy zamiast Gródek koło Bydgoszczy (M. Wanat*). Zasiedla pola, ogrody, pastwiska, ugory i miejsca ruderalne. Żyje na różnych roślinach krzyżowych (Cruciferae), jak kapusta warzywna — Brassica oleracea L., gorczyca polna — Sinapis arvensis L., dwurząd murowy — Diplotaxis muralis (L.) Dc. i dwurząd wąskolistny — D. tenuifolia (Juslen) Dc. Larwa żeruje w korzeniach i w podstawie łodygi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gródek koło Bydgoszczy (Wanat 1985); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków (Kuntze R. 1936, Smreczyński 1974, Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Góry Pieprzowe koło Sandomierza (Kania 1992); Wyżyna Lubelska: Felin koło Lublina (Miczulski 1961); Nizina Sandomierska: Kłaj (Smreczyński 1932), okolice Tarnowa (Smreczyński 1974); Beskid Zachodni: okolice Cieszyna (Wanka 1915, Kolbe W. 1916b); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Smreczyński 1974, Petryszak 1982); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Galicja» (Nowicki M. 1874, Łomnicki M.A. 1884); «Karpaty» (Nowicki M. 1873)