Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Baris dalmatina (Brisout, 1870)
Description in KFP (in Polish):
[tom 20]
Gatunek o niedostatecznie poznanym rozsiedleniu, notowany dotychczas z południowej Francji, Dalmacji, zachodniego Podola, Kaukazu oraz ze strefy stepowej w europejskiej części byłego ZSRR. Wykazywany ogólnikowo z Polski (1938-1960) na podstawie stanowisk podolskich (M. Mroczkowski i J. Stefańska 1992). Bionomia tego drążyna nie jest znana.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: