Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mononychus punctumalbum (Herbst, 1784)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozmieszczony w zachodniej, południowej i środkowej części Europy, docierający na wschód do Kaukazu i Syrii. W Polsce wykazywany z nielicznych stanowisk nizinnych i wyżynnych; nie znany dotychczas ze Wzgórz Trzebnickich, Gór Świętokrzyskich, Sudetów, Beskidu Zachodniego, Bieszczadów, Pienin i Tatr. Pospolity wszędzie na niżu; występuje na szlamistych i bagnistych pobrzeżach wód, w wilgotnych dolinach potoków i rzek oraz rowach, ale spotykany również w miejscach suchych, gdzie rośnie jego roślina żywicielska. W wilgotnych siedliskach żyje na kosaćcu żółtym - Iris pseudoacorus L., a w miejscach suchych na dzikich i hodowanych innych kosaćcach. W maju i czerwcu samica znosi jaja do walcowatej torebki nasiennej. W czerwcu-wrześniu larwy żerują w torebkach wyżerając w nich nasiona; w jednej może występować od kilku do kilkunastu larw. Przepoczwarczenie następuje w sierpniu i wrześniu w miejscu żerowania, gdzie niekiedy również zimują postacie dojrzałe. Przy silnym zaatakowaniu torebek nasiennych ulegają one zdeformowaniu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Gdańsk (Lentz 1879, Speiser 1928), Zaleskie woj. Słupsk (Lüllwitz 1916), Koszalin (Wanat M.*); Pojezierze Pomorskie: Szczecin (Zebe G. 1853), rezerwat Bielinek nad Odrą (Stachowiak P. 1994b); Pojezierze Mazurskie: Pniewo koło Węgorzewa (Speiser 1928), Puszcza Augustowska (Wanat 1989, Pinowska i in. 1991); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Zielona Góra (Schmidt H. 1909b), Brudzyń (Szulczewski 1922), Głogów (Wagner H. 1938), Brzoza koło Torunia (Białooki P.*); Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Smreczyński 1932, Wagner H. 1938), Łomża (Wanat M.*); Podlasie: Sosnowica i Olchówka woj. Chełm (Cmoluch 1992); Puszcza Białowieska (Kéler 1923b, Wanat 1994); Dolny Śląsk (Wagner H. 1938, Pomorski 1984), Wrocław-Księże Małe (Wanat M.*); Górny Śląsk: rezerwat Łężczak koło Raciborza (Kuśka 1982); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: okolice Zabierzowa (Witkowski Z. 1975, Mazur M. 1983), Kraków (Mazur M. 1983); Wyżyna Małopolska: Dąbrówka woj. Radom (Minda-Lechowska 1981), Łódź (Wanat 1987), Tuszyn, Chociszew koło Łodzi, Rogów koło Koluszek, rezerwat Żądłowice (Wanat M.*); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1992, Cmoluch i in. 1988, Cmoluch i in. 1992), Opoka Duża koło Annopola (Wanat M.*); Roztocze: Kosobudy (Kuśka A.*); Nizina Sandomierska: Dębica koło Tarnowa (Wagner H. 1938), Bagno Mulacin (Mazur M. 1992); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1934), Babice i Krzywcza woj. Przemyśl (Mazur M. 1994); Polska (Osterloff 1883, Łomnicki M.A. 1913, Smreczyński 1974, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Prusy» (Dommer 1850, Zebe G. 1853, Lentz 1857); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Weigel 1806, Schilling 1829b, Schilling 1845, Zebe G. 1853, Letzner 1871, Gerhardt 1890b, Gerhardt 1909f, Gerhardt 1910, Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884); «Hrabstwo Kłodzkie» (Schilling 1845)