Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aphytobius sphaerion (Boheman in Schönherr, 1845)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek obejmujący zasięgiem południowo-zachodnią Francję, południową część Europy Środkowej, Hercegowinę, Węgry oraz południowo-zachodnie krańce europejskiej części byłego ZSRR. W Polsce dotychczas nie stwierdzony, wykazany przed przeszło stu laty z Wejherowa z pewnością błędnie (Mroczkowski i Stefańska 1992). Występuje na polach uprawnych, ugorach, miedzach, łąkach, słonecznych zboczach i w zaroślach. Żyje na lepnicy francuskiej - Silene gallica L., lepnicy zwisłej - S. nutans L. i lepnicy rozdętej - S. inflata (Salisb.) Sm. Postacie dojrzałe spotykano przeważnie na przyziemnych liściach roślin żywicielskich. Larwy w kwietniu-maju odżywiają się miękiszem liści, wygryzając miny w blaszce liściowej. Przepoczwarczenie odbywa się w glebie. Całkowity rozwój trwa około sześciu tygodni.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Wejherowo (Lentz 1879); «Prusy» (Schilsky 1888); «Prusy Zachodnie» (Seidlitz 1891, Schilsky 1909, Łomnicki M.A. 1913)