Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Scleropterus offensus Boheman in Schönherr, 1837
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek obejmujący zasięgiem Alpy Wschodnie. W Polsce z całą pewnością nie stwierdzony; przed przeszło stu laty wykazany błędnie z Sudetów (Mroczkowski i Stefańska 1992). Zasiedla tereny wyżynne i górzyste. Biologia tego ryjkowca nie jest znana. Postacie dojrzałe poławiano na mokrych łąkach, w olszynach i zaroślach, przeważnie na kukliku zwisłym - Geum rivale L., rzadziej na przywrotnikach - Alchemilla L.; ponadto wysiewano je ze ściółki i z mchów.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie: Orlica (Letzner 1884g, Gerhardt 1890b); Sudety Wschodnie: Góry Kłodzkie (Weise 1883), Śnieżnik Kłodzki (Letzner 1884g, Gerhardt 1890b); «Śląsk» (Schilsky 1888, Schilsky 1909, Kuhnt 1912); «Karpaty» (Łomnicki M.A. 1884, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951)