Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Poophagus hopffgarteni (Tournier, 1873b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Obszar rozsiedlenia tego gatunku obejmuje Europę Wschodnią oraz wschodnią część Europy Środkowej. W Polsce należy do wielkich rzadkości faunistycznych - jest znany tylko z okolic Warszawy. Występuje na obszarach nizinnych, w dolinach rzecznych na mulistych i piaszczystych brzegach wód oraz w rowach. Żyje na rzepisze ziemnowodnej - Rorippa amphibia. (L.) Bess. Samica w kwietniu-maju składa jaja pojedynczo do pustych łodyg przez wygryziony żuwaczkami otwór, który zasklepia cząsteczkami włókien rośliny i swoją wydzieliną. Larwa żywi się tkankami wewnętrznej ściany łodygi. Przegryza ściany poprzeczne i niekiedy dociera do kwiatostanu, omija natomiast podstawową część łodygi i korzeń. W jednej łodydze zwykle żeruje wiele larw. Przepoczwarczenie następuje w sierpniu-wrześniu w kokonie zbudowanym w między węzłach z cząstek żerowiskowych albo z wiórków nad węzłem łodygi.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Pomiechówek (Bartoszyński 1937b, Smreczyński 1956), okolice Warszawy (Smreczyński 1974); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992)