Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus angustus Dieckmann et Smreczyński, 1972
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek mało znany, gdyż stosunkowo niedawno opisany; notowany z nielicznych stanowisk w Europie Środkowej, Szwajcarii, Francji, na Półwyspie Bałkańskim i w Turkmenii. W Polsce wykazany dotychczas z Pojezierza Mazurskiego oraz z ośmiu południowych krain. Rzadko spotykany gatunek kserotermofilny. Zasiedla lasy sosnowe, piaszczyste zbocza i kamieniste miejsca. Żyje na smagliczce pagórkowej - Alyssum montanum L. i smagliczce kielichowatej - A. calycinum L. Larwy żerują w owocach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Giżycko (Dieckmann i Smreczyński 1972, Smreczyński 1974); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Dieckmann i Smreczyński 1972), okolice Krakowa (Smreczyński 1974, Mazur M. 1983, Mazur M. i Wanat 1994, Pawłowski J. i in. 1994); Wyżyna Małopolska (Dieckmann i Smreczyński 1972, Smreczyński 1974, Mazur M. 1983, Petryszak 1991, Mazur M. i Wanat 1994, Cmoluch i in. 1995); Wyżyna Lubelska: Opoka Duża koło Annopola (Wanat M.*); Roztocze: Florianka-Sochy (Mazur M. 1992, Cmoluch i in. 1994, Mazur M. i Wanat 1994); Sudety Zachodnie: Góry Krucze koło Wałbrzycha (Szypuła J.*); Beskid Zachodni: Beskid Sądecki (Petryszak 1982); Beskid Wschodni: Przemyśl (Dieckmann i Smreczyński 1972, Smreczyński 1974), Pogórze Przemyskie (Petryszak 1982); Pieniny (Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1993b); Polska (Lucht 1987, Tempére i Péricart 1989, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Śląsk» (Dieckmann i Smreczyński 1972)