Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus arator (Gyllenhal in Schönherr, 1837)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozsiedlony od Austrii Dolnej, Słowacji i Moraw poprzez Węgry, środkowe i południowe obszary europejskiej części byłego ZSRR po Turkmenię. Mimo wzmianek, głównie zeszłowiecznych, o występowaniu omawianego ryjkowca w Polsce w sześciu krainach, przeważnie na pojedynczych stanowiskach, brak dotychczas udokumentowanych danych, potwierdzających jego rzeczywiste występowanie w naszym kraju. Informacje ze Śląska Dolnego i Sudetów Zachodnich nie były uwzględnione przez J. Gerhardta (1910) w spisie chrząszczy śląskich. S. Smreczyński (1974) przypuszczalnie również nie wierzył w wiarygodność dawnych wzmianek i nie zaliczył omawianego gatunku do ryjkowców krajowych. M. Mazur (1983, 1992) uważa, że dane z Krakowa i Roztocza były prawdopodobnie wynikiem błędnego oznaczenia lub etykietowania. Również M. Mroczkowski i J. Stefańska (1992) wyrażają opinię, że wiadomości podane w piśmiennictwie opierają się na wątpliwych oznaczeniach. Autorzy niniejszego opracowania nie zaliczają Ceutorhynchus arator (Gyll.) do fauny Polski, tym bardziej, że gatunek ten jest monofagiem żyjącym na modraku tatarskim - Crambe tatarica Pall., roślinie nie stwierdzonej w Polsce.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Dąbrówno woj. Olsztyn (Lentz 1866, Lentz 1879); Nizina Mazowiecka: Warszawa-Gocławek (Osterloff 1883); Dolny Śląsk: Oława, Wrocław, Brzeg Dolny (Letzner 1871, Leder 1872); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Dębniki (Rybiński 1897); Roztocze: Tomaszów Lubelski i Florianka woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Sudety Zachodnie: Wleń (Gerhardt 1893b, Gerhardt 1893d); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951); «Śląsk» (Letzner 1873)