Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus assimilis (Paykull, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozpowszechniony w prawie całej Palearktyce, w Europie rozmieszczony od krajów śródziemnomorskich po Wyspy Brytyjskie i południowe obszary Fennoskandii. W Polsce występuje od Bałtyku aż po Tatry; nie notowano go dotychczas tylko w dwóch krainach, z pozostałych wykazywany niekiedy wielokrotnie przez licznych autorów. Ryjkowiec ten, o polskiej nazwie chowacz galasówek, jest jednym z najczęściej spotykanych gatunków omawianego rodzaju. Występuje na polach uprawnych, miedzach, ugorach, miejscach ruderalnych, pobrzeżach lasu, w ogrodach, zaroślach, rowach i dolinach rzecznych. Gatunek polifagiczny, którego rozwój obserwowano na około 30 dzikich i hodowanych gatunkach krzyżowych - Cruciferae. Chowacz ten może wyrządzać szkody w uprawach różnych odmian kapusty, rzadziej rzepaku ozimego. Bionomia i rozwój są dokładnie poznane. Samica składa jaja do ogonków liściowych, łodyg i szyi korzeniowej. Okres znoszenia jaj rozciąga się na dwa do trzech miesięcy; jedna samica może znieść 120-150 jaj. Larwy odbywają rozwój w wyroślach na szyi korzeniowej i dolnej części łodygi. Niekiedy sąsiadujące wyrosła łączą się i powstaje wyrosłe złożone, dochodzące do 5-6 cm długości i 2 cm szerokości. U tego chowacza obserwuje się występowanie dwu form biologicznych. Samice formy wiosennej znoszą jaja od marca do maja, młode imagines pojawiają się w lipcu i sierpniu. Po krótkim okresie żerowania na liściach zimują w szczątkach roślinnych, ściółce, pod opadłymi liśćmi i wśród mchów. Rozwój tej formy trwa około dwóch miesięcy. Samice formy jesiennej składają jaja od końca sierpnia do listopada; larwy zimują w wyroślach, a postacie dojrzałe pojawiają się od końca maja. Rozwój osobników tej formy trwa do 10 miesięcy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
[No detailed distribution data]

Uwagi:
Wykazywany z wszystkich krain oprócz Wzgórz Trzebnickich i Kotliny Nowotarskiej.