Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus buniadis (Penecke, 1928b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Mało znany gatunek, chociaż od jego opisu upłynęło blisko 70 lat. Notowany dotychczas z Bukowiny, zachodniego Podola i okolic Przemyśla. W Polsce należy do wielkich rzadkości faunistycznych - jest znany dotychczas tylko z dwóch krain. Biologia tego ryjkowca nie jest znana. Postacie dojrzałe poławiano na rukiewniku wschodnim - Bunias orientalis L., roślinie rosnącej na polach uprawnych, przydrożach, łąkach, miejscach ruderalnych, miedzach i ugorach. Imagines pojawiają się w maju i na początku czerwca (Smreczyński 1974). Ryjkowiec ten ma uwstecznione skrzydła i nie lata. J. Szypula i M. Wanat poławiali go masowo na szczytach pędów i zawiązkach kwiatostanów Bunias orientalis L. w pierwszych dniach maja, gdy rośliny miały zaledwie 20-40 cm wysokości.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Sandomierska: Bolestraszyce koło Przemyśla (Szypuła J.*); Beskid Wschodni: Łuczyce koło Przemyśla (Trella 1936), okolice Przemyśla (Kuntze i Noskiewicz 1938, Smreczyński 1955, Smreczyński 1974, Petryszak 1982), Przemyśl-Olesiówka (Wanat M.*); Polska (Mroczkowski i Stefańska 1992)