Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus chlorophanus Rouget, 1857
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek zamieszkujący Europę Południową oraz południową część Europy Środkowej, notowany nadto z Algierii. W Polsce niedawno odkryty, znany tylko z dwu stanowisk. Występuje na polach, przydrożach, suchych i ciepłych zboczach, wrzosowiskach, rumowiskach i nasłonecznionych pobrzeżach lasu. Żyje na pszonaku drobnokwiatowym - Erysimum cheiranthoides L. i pszonaku siwym - E. canescens Roth.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Dębniki (Mazur M. 1983), Klucze koło Olkusza (Mazur M. 1994g); Pieniny: Goła Góra (Smreczyński 1960b, Smreczyński 1974, Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Dieckmann 1972, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «dolina Popradu i Dunajca» (Petryszak 1982)