Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus erysimi (Fabricius, 1787)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Pospolity gatunek holarktyczny, rozsiedlony w całej Europie, sięgający w Skandynawii daleko poza koło podbiegunowe. Zasiedla całą Polskę od Bałtyku aż po Tatry. Chowacz tasznikowiec jest spotykany w różnych suchych i wilgotnych środowiskach, na licznych krzyżowych - Cruciferae, zwłaszcza na taszniku pospolitym - Capsella bursa-pastoris (L.) Med., rosnącym na polach, przydrożach i śmietnikach. Samica składa wiosną jaj a na dolnej stronie ogonka albo nerwu liściowego; jajo jest wprowadzone do krótkiego kanalika, uprzednio wygryzionego w tkankach liścia i pokryte wydzieliną samicy. Larwa żeruje początkowo w blaszce i ogonku liściowym, następnie drąży łodygę i dociera do korzenia, skąd na przepoczwarczenie przewędrowuje w czerwcu-lipcu do gleby.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
[No detailed distribution data]

Uwagi:
Wykazany z wszystkich krain. Sudety Wschodnie: Międzygórze - locus typicus! dla C. erysimi var. subniger Gerh. Sudety Zachodnie: Żarek koło Jawora — locus typicus! dla C. erysimi a. violaceus W. Kolbe