Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus floralis (Paykull, 1792)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony od Syberii, Azji Środkowej i Azji Mniejszej przez całą Europę po zachodnią część Afryki Północnej; w Skandynawii sięga daleko poza koło podbiegunowe. Notowany w Polsce ze wszystkich krain, z niektórych wielokrotnie. Najpospolitszy gatunek omawianego rodzaju. Występuje zarówno na miejscach wilgotnych, jak i suchych, ciepłych i chłodnych. Żyje na wielu gatunkach krzyżowych - Cruciferae, ale szczególnie licznie na taszniku pospolitym - Capsella bursa-pastoris (L.) Med. Samica w czerwcu i lipcu składa jaja w niedojrzałe owocki. Larwy w lipcu-wrześniu żerują na niedojrzałych nasionach w łuszczynkach, a od sierpnia przepoczwarczają się w glebie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
[No detailed distribution data]

Uwagi:
Wykazany z wszystkich krain.