Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus piceolatus (Brisout, 1883b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek zamieszkujący południowe obszary europejskiej części byłego ZSRR. Z Polski wykazany ogólnikowo w 1913 r. na podstawie stanowiska leżącego w okolicach Lwowa (Mroczkowski i Stefańska 1992). Biologia i cykl rozwojowy tego ryjkowca nie są znane.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: