Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus sophiae (Steven, 1829b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozsiedlony od Azji Środkowej i Bliskiego Wschodu poprzez Europę Wschodnią po wschodnią część Europy Środkowej; notowany ponadto z Karelii i dwóch południowych prowincji Szwecji. W Polsce rzadko i sporadycznie znajdowany, wykazany z nielicznych stanowisk w dziesięciu krainach, ale dane sprzed przeszło stu lat o jego występowaniu na Śląsku Dolnym, Wzgórzach Trzebnickich i w Sudetach Zachodnich wymagają potwierdzenia nowymi materiałami, gdyż w spisie chrząszczy śląskich (Gerhardt 1910) wymieniony gatunek nie był podany. Spotykany na przydrożach, ugorach, miedzach i innych miejscach o charakterze ruderalnym. Jako roślina żywicielska podawana jest stulicha psia — Descurainia sophia (L.) Webb.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Siekierki woj. Szczecin (Neresheimer i Wagner H. 1939); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Zielonka koło Poznania (Stachowiak P. 1986), Glinki koło Torunia (Wanat 1993), Łęczyca (Wanat M.*); Nizina Mazowiecka: Warszawa i okolice (Smreczyński 1932, Smreczyński 1974); Dolny Śląsk (Letzner 1871, Leder 1872, Schwarz i Letzner 1874, Gerhardt 1887, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1899); Wzgórza Trzebnickie (Letzner 1871, Leder 1872, Gerhardt 1891c); Wyżyna Małopolska: Rogów koło Koluszek (Wanat 1985); Wyżyna Lubelska: Wytyczno woj. Chełm (Cmoluch 1992); Sudety Zachodnie (Gerhardt 1891); Beskid Wschodni: Góry Słonne — Słonna-Przysłup (Petryszak i in. 1995); Bieszczady (Smreczyński 1960b, Smreczyński 1974); Polska (Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992); «Pomorze» (Franck 1929c, Horion 1951, Lohse 1983, Koch K. 1992)