Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ceutorhynchus tibialis (Boheman in Schönherr, 1845)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek występujący w zachodniej części basenu Morza Śródziemnego, nie notowany w katalogu chrząszczy środkowoeuropejskich (Lucht 1987). Z Polski znany wyłącznie z jednego okazu złowionego czerpakiem 6.VI.1948 na południowym stoku góry Ślęży, znanej również jako Góra Sobótka. Prawidłowość oznaczenia tego okazu sprawdził S. Smreczyński. Żyje na dwurzędzie wąskolistnym — Diplotaxis tenuifolia (Juslen) Dc, rzadkiej roślinie ruderalnej. Bionomia i cykl rozwojowy tego ryjkowca nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Góra Sobótka koło Wrocławia (Złotorzycki 1949), Ślęża (Smreczyński 1974); Polska (Smreczyński 1974, Mroczkowski i Stefańska 1992)