Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ranunculiphilus obsoletus (Germar, 1824)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek zamieszkujący głównie południowo-wschodnią część Europy, skąd dociera na zachód nielicznymi stanowiskami do Słowacji, Austrii Dolnej, Szwajcarii, Saksonii i Brandenburgii; notowany ponadto z Algierii. W Polsce nie został stwierdzony w sposób pewny. Wykazany w XIX w. z Mazur i Śląska Dolnego oraz ogólnikowo z Galicji. Na tej podstawie został zamieszczony przez M. Łomnickiego (1913) w wykazie chrząszczy ziem polskich, natomiast S. Smreczyński (1974) widocznie krytycznie odniósł się do tych informacji i w swoim kluczu do oznaczania ryjkowców krajowych podał, że omawiany gatunek nie był w Polsce znaleziony. Zastrzeżenia do opublikowanych danych z XIX w. wysuwają M. Mroczkowski i J. Stefańska (1992) w wykazie zwierząt Polski, pisząc, że dane te wymagają potwierdzenia i możliwe, że dotyczą Ranunculiphilus faeculentus (Gyll). Biorąc powyższe wzmianki pod uwagę, obecnie autorzy niniejszego opracowania nie zaliczają R. obsoletus (Germ.) do fauny Polski. Bionomia tego ryjkowca nie jest znana. Postacie dojrzałe spotykano w Brandenburgii w maju-sierpniu na miedzach i krzewach.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie: Przylasek koło Kętrzyna (Lentz 1879); Dolny Śląsk: Pątnów Legnicki koło Legnicy (Gerhardt 1887, Gerhardt 1888d, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Polska (Łomnicki M.A. 1913); «Prusy» (Redtenbacher L. 1858, Gutfleisch 1859, Schilsky 1888); «Prusy Wschodnie» (Seidlitz 1891); «Śląsk» (Kuhnt 1912); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)