Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Datonychus transsylvanicus (Schultze, 1897b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek kserotermofilny, notowany z nielicznych stanowisk na Podolu, Bukowinie, Węgrzech, w Siedmiogrodzie i Polsce. W Polsce znaleziony stosunkowo niedawno na dwu stanowiskach. Ogólnikowe wzmianki o występowaniu na Wyżynie Lubelskiej oparte są na stanowisku w Łabuniach, leżącym na Roztoczu (M. Wanat*). Biologia i cykl rozwojowy tego ryjkowca nie są znane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Lubelska (Petryszak 1982, Mazur M. 1983); Roztocze: Łabunie woj. Zamość (Smreczyński 1973, Smreczyński 1974), Józefów Biłgorajski (Cmoluch 1993, Cmoluch i in. 1994); Polska (Mroczkowski i Stefańska 1992)

Uwagi:
Wyżyna Lubelska: Występowanie podane błędnie