Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Microplontus edentulus (Schultze, 1897)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek mało znany, wykazywany z nielicznych stanowisk na Ukrainie, Bukowinie, Węgrzech, Słowacji, Morawach, w Austrii i Polsce. Poławiany u nas rzadko i sporadycznie; wykazany z Mazowsza i pięciu krain południowo-wschodnich. Występuje na suchych łąkach, przydrożach, rumowiskach, miejscach ruderalnych i aluwiach rzecznych. Żyje na marunie bezwonnej - Tripleurospermum inodorum (L.) Schultz-Bip. i rumianku bezpromieniowym - Matricaria discoidea Dc.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa-Gocławek, Warszawa-Natolin (Smreczyński 1932, Smreczyński 1974); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków i okolice (Smreczyński 1929, Smreczyński 1974, Trella 1934, Wagner H. 1944b, Horion 1951), Kraków-Sikornik (Wanat M.*); Wyżyna Małopolska: Miechów, Pińczów (Wiech 1984), Łódź (Wanat 1987), Chotel Czerwony koło Buska Zdroju (Kania 1992), Kichary (Cmoluch i in. 1995); Wyżyna Lubelska (Cmoluch 1963, Fedorko 1966, Smreczyński 1974, Łętowski 1981, Petryszak 1982, Mazur M. 1983, Winiarska 1986); Roztocze: Wychody woj. Zamość (Minda-Lechowska 1981), Kąty II koło Zamościa (Wanat M.*); Beskid Wschodni: Żurawica koło Przemyśla (Trella 1934, Mazur M. 1994), okolice Przemyśla (Smreczyński 1974), Pogórze Przemyskie (Petryszak 1982); Polska (Lohse 1983, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994)