Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mogulones angulicollis (Schultze, 1897)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek obejmujący zasięgiem głównie obszary górzyste i podgórskie we Francji, w północnych Włoszech, Bośni i południowej części Europy Środkowej. W Polsce należy do rzadkości faunistycznych - jest znany tylko z trzech południowych krain. Zasiedla miejsca wilgotne na terenach otwartych i zacienionych na podgórzach i w górach, gdzie dociera do piętra kosówki i strefy alpejskiej. Żyje na niezapominajce błotnej - Myosotis palustris (L.) Nathorst, rosnącej na łąkach wilgotnych i pobrzeżach wód, niezapominajce leśnej - M. silvatica (Ehrh.) Hoffm. w zaroślach i lasach oraz niezapominajce alpejskiej - M. alpestris Schm., porastającej skały, upłazy i źródliska.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Sudety Zachodnie: Nowa Ruda (Kolbe W. 1915); Beskid Wschodni: Hoczew koło Leska (Smreczyński 1974); Pieniny (Smreczyński 1950, Smreczyński 1974, Gotwald 1968, Knutelski i Witkowski 1995); Polska (Lohse 1983, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); «Śląsk» (Wanka 1927); «Karpaty» (Horion 1951); «dolina Popradu i Dunajca» (Petryszak 1982)