Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mogulones austriacus (Brisout, 1869)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Gatunek rozsiedlony od południowych krain w Polsce, Moraw i Słowacji poprzez Ukrainę aż po Zakaukazie. W Polsce znany z nielicznych stanowisk tylko w czterech krainach. Występuje na suchych i nasłonecznionych stanowiskach - na polach, miedzach, wrzosowiskach, miejscach ruderalnych i wzgórzach wapiennych. Żyje wyłącznie na zapłonce brunatnej - Nonnea pulla (L.) Dc.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.