Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mogulones borraginis (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 21]
Szeroko rozmieszczony gatunek w Algierii, Maroku, południowej części Europy oraz na ciepłych obszarach we wschodniej Francji, w Szwajcarii, Niemczech, Polsce, Czechach, Słowacji, Austrii i na Węgrzech. W Polsce należy do rzadkości; notowano go ogólnikowo z Mazur oraz z pojedynczych stanowisk w sześciu krainach, przy tym ze Śląska Dolnego i Górnego na podstawie znalezisk sprzed przeszło stu lat, dlatego też wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Zasiedla suche i nasłonecznione gleby piaszczyste i wapienne - na przydrożach, miejscach ruderalnych i wzgórzach. Żyje na ostrzeniu pospolitym - Cynoglossum officinale L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Mazurskie (Smreczyński 1974); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: okolice Bydgoszczy (Smreczyński 1974); Dolny Śląsk: okolice Legnicy (Letzner 1871); Górny Śląsk: Obora koło Raciborza (Kelch 1846, Roger 1856, Reitter 1870, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Wyżyna Małopolska: Pińczów (Kania 1991d); Wyżyna Lubelska: Rejowiec (Smreczyński 1974, Mazur M. 1983), Opoka Duża koło Annopola (Wanat M.*); Beskid Wschodni: Przemyśl (Smreczyński 1974); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994); Polska Północna (Koch K. 1992); «Prusy» (Schilsky 1888, Schilsky 1909); «Śląsk» (Zebe G. 1853, Bach 1854, Seidlitz 1891, Kuhnt 1912)