Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»



»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Mogulones t-album (Gyllenhal in Schönherr, 1837)
Opis w KFP:
[tom 21]
Gatunek kserotermofilny, rozmieszczony od zachodniej części Afryki Północnej i Europy Południowej oraz południowej części Europy Środkowej po Kaukaz i Bliski Wschód. W Polsce znany był dotychczas tylko z jednego okazu złowionego 8.VII.1961 w Kątach, na stanowisku kserotermicznym w zbiorowisku roślinnym Cariceto-Inuletum (Cmoluch 1971) i na tej podstawie notowany z Roztocza przez innych autorów. Ogólnikowe informacje o występowaniu tego ryjkowca na Wyżynie Lubelskiej (Petryszak 1982, M. Mazur 1983), opierały się na wyżej wymienionym stanowisku na Roztoczu. Ostatnio znaleziony na podanym wyżej stanowisku w znacznej liczbie osobników z ośmiału mniejszego - Cerinthe minor L. i jak podają J. Szypuła i M. Wanat (1996) «Wieprzecka Góra» pozostaje wciąż jedynym znanym stanowiskiem tego gatunku w Polsce. Zasiedla suche i ciepłe stanowiska na polach, przydrożach, rumowiskach i wzgórzach. Żyje na ośmiale mniejszym - Cerinthe minor L., według obcego piśmiennictwa występuje na farbowniku lekarskim - Anchusa officinalis L. i krzywoszyju polnym - Lycopsis arvensis L.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Wyżyna Lubelska (Petryszak 1982, Mazur M. 1983); Roztocze: Kąty koło Szczebrzeszyna (Cmoluch 1971, Smreczyński 1974, Mazur M. 1992), Kąty II koło Zamościa, Wieprzecka Góra (Szypuła i Wanat 1996, Cmoluch i in. 1994); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987, Mroczkowski i Stefańska 1992, Lohse i Lucht 1994)

Uwagi:
Wyżyna Lubelska: Występowanie omyłkowe